Nasza oferta

Zakres usług

Zajmujemy się głównie pośrednictwem w sprzedaży gruntów pod zabudowę komercyjną (bazy logistyczne, hale
produkcyjne, biurowce ) oraz mieszkaniową wielorodzinną (projekty deweloperskie).

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz szeroko zakrojonej współpracy z zaprzyjaźnionymi profesjonalistami z
różnych branż związanych z rynkiem nieruchomości możemy zaoferować Państwu szeroki zakres usług, w tym:

1. pozyskiwanie nieruchomości według kryteriów kontrahenta
2. pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
3. wycena nieruchomości
4. podziały nieruchomości
5. Consulting: studia wykonalności, raporty techniczne, ekspertyzy, optymalizacja
6. Projektowanie: koncepcje, projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze i powykonawcze
7. Przygotowanie inwestycji: organizacja przetargów, opracowywanie kosztorysów, przedmiarów, budżetów,
harmonogramów
8. Nadzory: wielobranżowe inwestorskie, bankowe i autorskie
9. Zarządzanie projektami: inwestorstwo zastępcze, zarządzanie budowami, kontrola kosztów